วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ FM103.75 MHz. อำเภอลี้ ลำพูน โทร: 053 596530