.................
งานถ่ายทอดสด วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 103.75 Mhz.
โทร : 053596530