การแสดงพระธรรมเทศนาเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๘

กิจกรรมลานธรรม ลานบุญ ระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้รับเมตตาจากพระครูอภิวัฒนวิกรม(บรรยง  อภิวัฑฒโณ) เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มาแสดงพระธรรมเทศนา

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาขึ้น โดยมีพระครูอภิวัฒนวิกรม(บรรยง  อภิวัฑฒโณ) เดินทางมาพร้อมกับสามเณรอีก ๕ รูป ซึ่งล้วนแล้วแต่เคยบรรยายธรรมะผ่านสถานีคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา มาแล้วทั้งสิ้น  ได้มีศรัทธาสาธุชนได้เดินทางมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ประมาณ ๒๕๐ คน  ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ได้มาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระครูอภิวัฒนวิกรมได้นำศรัทธาสาธุชนไหว้พระ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น มีการสวดมนต์แปล สร้างความประทับใจแก่ศรัทธาสาธุชนที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอย่างยิ่ง รวมทั้งได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมบูชากัณฑ์เทศน์เพื่อระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ในโอกาสการทำบุญวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์โดยมีนายศักดิ์ชัย  ปัญญา รองนายกเทศมนตรีีเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นตัวแทนพร้อมคณะศรัทธาสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมที่มาร่วมอย่างมากมาย

 

     ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลวังดิน ได้อนุเคราะห์ติดตั้งสปอตไลฟ์ให้แสงสว่างตลอดงาน รวมทั้งได้นำรถนำเที่ยวมาบริการรับ - ส่งศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาที่ลานธรรมสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers