ถ่ายทอดเสียงงานเข้ากรรมรุกขมูลสุสานป่าจี้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสงฆ์ตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดงานเข้ากรกรมรุกขมูล ณ สุสานป่าจี้ ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีพระสงฆ์มาเข้ากรรมรุกขมูลจำนวน 30 รูป ได้ดำเนินการปรับปรุงฌาปนสถาน โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนศาลาและปรับปรุงบริเวณให้มีความสะดวก เรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วมของศรัทธาประชาชน

       มีการทำบุญตักบาตรในสตอนเช้าทุกวันเวลา 07.00 น.และรับฟังพระธรรมเทศนาในตอนกลางคืน โดยในคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีพระครุอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ แสดงพระธรรมเทศนา  ในคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีพระครุพุฒิธรรมสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอลี้ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และในคืนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีพระใบฎีกาสมศักดิ์  ปิยะวฺณโณ จากอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาแสดงพระธรรมเทศนาแบบประยุกต์

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers