ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๕๘

คณะสงฆ์ตำบลลี้พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนในเขตพื้นที่ตำบลลี้ ได้จัดงานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ(การตั้งธัมม์หลวง) ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยใช้สถานที่วัดป่าหก หมู่ที่ ๗ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

         สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นความถี่ FM 103.75 MHz เพื่อให้ศรัทธาประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาที่วัดได้รับฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ตลอดทั้ง ๓ วัน และนำภาพกิจกรรมลงเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนา

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers