ลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ลานธรรม ลานบุญ ระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้" ครั้งที่ ๓ ขึ้นในัวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ลานอนุสาวรีย์สามครูบา เทศบาลตำบลวังดิน โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน มาแสดงพระธรรมเทศนา มีศรัทธาสาธุชนมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นจำนวนมาก

นายกสุรสิทธิ์  ทองรวย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers