แสดงพระธรรมเทศนา 5 พฤษภาคม 2558

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้จัดกิจกรรม "ลานธรรม ลานบุญ ระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้" โดยได้นิมนต์พระนักเทศน์จากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชามาแสดงพระธรรมเทศนา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ลานพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ห้วยต้ม ตำบลนาทราย โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์วรรณชัย  ชยานฺนโท เจ้าอาวาสวัดพุทธศรีคีรี อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาแสดงพระธรรมเทศนา

 

      คณะศรัทธาสาธูชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องปากะญอจากห้วยต้ม ชุมชนและหมู่บ้านรักษาศีลห้า ได้มาร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและร่วมบูชากัณฑ์เทศน์มากมาย 

 

      นายเสน่ห์ จินาจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้และนาธีรชัย  พัฒนหทัย นายกสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการและอาสาสมัครนักจัดรายการ ได้นำไหว้พระสมาทานศีล และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วรรณชัย  ชยานฺนโท ซึ่งอาจารย์วรรณชัยได้เทศน์ทั้งภาษาพื้นเมืองและภาษาปากะญอเพื่อสื่อสารแก่บรรดาสาธุชนจากห้วยต้ม ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ ได้มาร่วมมุทิตาจิตในกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

 

      การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับปัจจัยจากการบูชากัณฑ์เทศน์และบริจาคค่าไฟฟ้าสถานี จำนวน 18,943 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ให้การสนับสนุนปัจจัยกัณฑ์เทศน์ จำนวน 3,000 บาท โดยมีนายอุดม  มูลมา รองนายกอบต.นาทราย ทำหน้าที่ประธาน มีว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล ปลัดอบต.นาทรายมาร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers