งานบุญพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดงานบุญพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา(หลวงปู่ครูบาวงศ์) ช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

    ทุกวันที่ ๑๗ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบที่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาได้ละสังขาร คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชน พระสงฆ์ - สามเณร ได้พร้อมใจกันจัดพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ในปีพศ.๒๕๕๘ นี้ มีศรัทธาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพากันหลั่งไหลมาร่วมพิธีหลายหมื่นคน บางคนบางคณะจากกรุงเทพมหานครได้มาพักแรมล่วงหน้าก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะศรัทธาสาธุชนในภาคเหนือได้มาร่วมงานบุญครั้งนี้ โดยหวังว่าจะได้เข้าร่วมทำบุญกับพระอริยะสงฆ์ ซึ่งเคารพกราบไหว้บูชาและดำเนินวิถีชีวิตตามรอยจริยวัตรของครูบา นั่นคือ การลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่กินเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า

 

    สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ จัดทีมงานลงไปทำการถ่ายทอดงานบุญพิธีครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นงาน  นอกจากนี้ยังได้เก็บภาพสำคัญของงานบุญพิธีครั้งนี้ให้ท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนา

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers