งานไหว้สาป๋ารมีครบรอบ ๑๓๗ ปีครูบาเจ้าศรีวิชัย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวันครบรอบวันกำเนิดนักบุญล้านนาแห่งเมืองลี้ ที่สาธุชนเรียกกันว่า "ต๋นบุญ" หรือครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     ในโอกาสครบรอบ ๑๓๗ ปีวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปางจ๋มอสะหรีทรายมูลบุญเรือง ได้มีศรัทธาประชาชนหลั่งไหลเดินทางจากทั่วทุกสารทิศ มานอนค้างแรมก็มี และที่เดินทางมาในวันงานก็มี ทำให้บริเวณวัดบ้านปางเต็มไปด้วยศรัทธาสาธุชนทั้งในอำเภอลี้ อำเภอใกล้เคียงตลอดจนจากต่างจังหวัดที่ได้ยินกิติศัพท์และเคยมาร่วมงานทุกปี ด้วยความศรัทธาเชื่อมันในวัตรปฎิบัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย

     พิธีเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประกอบพิธีบวงสรวงบอกกล่าวแก่เทวดาฟ้าดินในโอกาสที่มีงานสำคัญ
      เวลา ๑๐.๐๐ น.ประกอบพิธีทางศาสนา
                          ไหว้พระสมาทานศีล 
                          พระสงฆ์พิธี จำนวน ๖๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์
                          มัคนายกโอกาสเวนทาน ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์พิธี 
                          ถวายภัตตหารเพลแด่พระสงฆ์ - สามเณร
                          ศรัทธาประชาชนที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันแบบโรงทาน
      เวลา ๑๓.๓๐ น. ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรองค์รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย
                          ขบวนแห่ผ้่าไตร พร้อมบริวารมาถึงบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฏฐบริขาร
                          ครูบาเจ้าศรีวิชัย
                          ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรองค์รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย บนพิพิธภัณฑ์
                          พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ FM 103.75 MHz
ทำการถ่ายทอดเสียงตลาดงาน

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers