พิธีหล่อเทียนพรรษามหากุศลอารามห้วยน้ำดั้น ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

       เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ และศรัทธาสาธุชนอารามห้วยน้ำดั้น พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา โดยการนำของพระครูอภิวัฒนวิกรม ได้ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ณ อารามห้วยน้ำดั้น ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     ตอนเช้าของวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะศรัทธาประชาชนอารามห้วยน้ำดั้น บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย ต่างพากันมาร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการหล่อเทียนพรรษาในปีนี้ ได้มีการเตรียมตกแต่งดาสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆมาร่วมครึ่งเดือน ตอนเช้ามืด พ่อหมอบุญมี  ชัยสวัสดิ์ เจ้าพิธีกรรมทำการบวงสรวงบอกกล่าวแก่เทพยดาฟ้าดินหลากหลายภาษา เพื่อความเป็นสิริมงคล
     เวลา ๐๙.๐๙ น.พระครูอภิวัฒนวิกรมได้เดินทางมาถึงบริเวณอารามห้วยน้ำดั้น และได้เป็นประธานในการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นพระสงฆ์ได้ทำการหล่อเทียนนำศรัทธาประชาชนเข้าร่วมหล่อเทียนพรรษาตลอดทั้งวัน  จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ เล่ม

     ภายในบริเวณอารามห้วยน้ำดั้นได้มีศรัทธาสาธุชนได้นำโรงทานมาบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ทีมงานวิทยุชุมชนคนเมืองลี้  นอกจากมาทำการถ่ายทอดเสียงผ่านวิทยุกระจายเสียงไปยังเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในพื้นที่อำเภอต่างๆทั้งในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ มีช่างซออาสาสมัครจากวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้มาทำการซอพื้นเมืองขับกล่อมให้งานพิธีหล่อเทียนพรรษาครั้งนี้มีบรรยากาศสนุกสนาน เป็นที่พอใจของผู้มาร่วมงาน

ภาพกิจกรรมการหบ่เทียนพรรษาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 

ภาพกิจในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

       ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษาเป็นวันที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. มีการเตรียมความพร้อมในการถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆในอำเภอลี้ จำนวน ๑๐ เล่ม โดนในตอนเช้าได้มีศรัทธาประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยได้เดินทางมาจากอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จากอำเภอดอยหล่อ อำเภอสันป่าตอง รวมทั้งจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูน คณะช่างซออาสาสมัครวิทยุชุมชนก็ยังคงมาทำหน้าที่ขับซอในงานอีก ๑ วัน  เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๙ น. ได้เริ่มประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา โดยนายอรรถพงษ์ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน ได้ทำหน้าที่ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มัคนายกนำไหว้พระ สมาทานศีล โอกาสเวนทานและกล่าวคำถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมพิธี โดยมีพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ ประธานสงฆ์  เมื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๑๐ วัด พระสงฆ์อนุโมทนา   เวลา ๑๒.๔๕ น.พระครูอภิวัฒนวิกรม ได้นำพระสงฆ์-สามเณรและศรัทธาสาธุชนสวดอิติปิโส จำนวน ๙ จบ และเริ่มประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ได้มีคณะศรัทธาประชาชนทยอยเข้าร่วมหล่อเทียนพรรษาและพระสงฆ์สวดชยันโตตลอดเวลา 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers