งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดพวงคำ

เมื่อวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกฐินสามัคคีโดยดร.อรรชการ  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะและคุณแม่มณฑา  เย็นสุขพร้อมด้วยลูกหลาน ได้ทำการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพวงคำ  โดยมีนายณรงค์  อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มาทำหน้าที่ประธานแทนรัฐมนตรี ในตอนเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีได้ตั้งขบวนแห่จากบ้านแมุ่บุญยวง  สุยะธฺิ ไปสู่วัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  มีขยวนช่างฟ้อนจากนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาและบรรดาศรัทธาสาธุชนได้มารอต้อนรับองค์กฐิน
      เมื่อองค์กฐินได้ตั้งในพระวิหาร สถานที่ประกอบพิธีแล้ว ได้เริ่มประกอบพิธีทางศษสนา ไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา และประธานพิธีกล่าวนำถวายองค์กฐินสามัคคีพร้อมบริวาร พระสงฆ์อุปโลกและกรานกฐินในลำดับต่อมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำบริวารกฐินไปทำการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดพวงคำตามเจตนารมณ์ต่อไป  หลังจากนั้น ประธานพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  และกาดหมั้วครัวฮอม รับประทานอาหารกลางวัน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers