ประชุมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 กสทช.ได้จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน ณ โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคการกระจายเสียง การขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

รายงานตัวลงทะเบียน

 

 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers