ค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้

ทางสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ร่วมกับทางโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ขึ้นโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนังถึง ประวัติและสถานที่สำคัญต่างๆที่มีในท้องถิ่นของอ.ลี้ ผ่านการเรียนรู้การทำสารคดี โดยในกิจกรรมนี้มีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมได้มีการแบ่งระยะเวลาการจัดดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 - 30สิงหาคม 2557

 กิจกรรมวันที่ 16 สิงหาคม เป็นการเข้าค่ายเพื่อการเรียนรู้ถึงประวัติต่างๆของอำเภอลี้ พร้อมทั้ง เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการถ่ายทำสารคดี

 กิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม เยาวชนผู้เข้าร่วมค่ายแบ่งกลุ่มเพื่อออกไปถ่ายทำตามสถานที่จริง

 กิจกรรมวันที่ 21 สิงหาคม เยาวชนกลุ่มต่างๆนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมฟังคำติ - ชม ของผู้เข้าร่วมชมเพื่อนำไปปรับปรุง

 กิจกรรมวันที่ 30 สิงหาคม เป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อต่อยอดของกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers