การแสดงพระธรรมเทศนาเดือนมกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้เริ่มขึ้นครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับเดือน ๔ (เหนือ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ(เดือนสี่เป็ง) ได้รับเมตตาจากพระมหาประสิทธิ์  ธฺมมาภินฺนโท เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มาแสดงพระธรรมเทศนา  ได้มีศรัทธาสาธุชนในหมุ่บ้านใกล้เคียงได้มาร่วมฟังเทศน์และร่วมทำบุญ ประมาณ ๖๐ คน ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้และพระครูรัตนสารสุมณฑ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอลี้ ได้มาให้กำลังใจและร่วมอนุโมทนา  ได้รับเกียรติจากรตต.เสน่ห์  มะโนจิตต์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลี้พร้อมด้วยนายประมวล  ธนะแก้ว และนายธำรง หน่อเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers