ค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้

   

ทางสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ร่วมกับทางโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ขึ้นโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนังถึง ประวัติและสถานที่สำคัญต่างๆที่มีในท้องถิ่นของอ.ลี้ ผ่านการเรียนรู้การทำสารคดี โดยในกิจกรรมนี้มีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมได้มีการแบ่งระยะเวลาการจัดดังนี้ 

ถ่ายทอดการสวดมนต์ข้ามปี 2555

   

วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้มีการถ่ายทอดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่วัดบ้านกลาง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยการถ่ายทอดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น.ของคืนวันที่31  ธันวาคม 2555 จนถึงเวลา 00.30 น. ของเช้าวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers