การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

 

   

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม่และสำนักงาน กสทช.ภาค 3 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ" ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 

งานไหว้สาป๋ารมีครบรอบ ๑๓๗ ปีครูบาเจ้าศรีวิชัย

 

   

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวันครบรอบวันกำเนิดนักบุญล้านนาแห่งเมืองลี้ ที่สาธุชนเรียกกันว่า "ต๋นบุญ" หรือครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     ในโอกาสครบรอบ ๑๓๗ ปีวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปางจ๋มอสะหรีทรายมูลบุญเรือง ได้มีศรัทธาประชาชนหลั่งไหลเดินทางจากทั่วทุกสารทิศ มานอนค้างแรมก็มี และที่เดินทางมาในวันงานก็มี ทำให้บริเวณวัดบ้านปางเต็มไปด้วยศรัทธาสาธุชนทั้งในอำเภอลี้ อำเภอใกล้เคียงตลอดจนจากต่างจังหวัดที่ได้ยินกิติศัพท์และเคยมาร่วมงานทุกปี ด้วยความศรัทธาเชื่อมันในวัตรปฎิบัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย

งานบุญพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

   

ทุกวันที่ ๑๗ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบที่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาได้ละสังขาร คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชน พระสงฆ์ - สามเณร ได้พร้อมใจกันจัดพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ในปีพศ.๒๕๕๘ นี้ มีศรัทธาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพากันหลั่งไหลมาร่วมพิธีหลายหมื่นคน บางคนบางคณะจากกรุงเทพมหานครได้มาพักแรมล่วงหน้าก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะศรัทธาสาธุชนในภาคเหนือได้มาร่วมงานบุญครั้งนี้ โดยหวังว่าจะได้เข้าร่วมทำบุญกับพระอริยะสงฆ์ ซึ่งเคารพกราบไหว้บูชาและดำเนินวิถีชีวิตตามรอยจริยวัตรของครูบา นั่นคือ การลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่กินเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า

แสดงพระธรรมเทศนา 5 พฤษภาคม 2558

   

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้จัดกิจกรรม "ลานธรรม ลานบุญ ระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้" โดยได้นิมนต์พระนักเทศน์จากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชามาแสดงพระธรรมเทศนา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ลานพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ห้วยต้ม ตำบลนาทราย โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์วรรณชัย  ชยานฺนโท เจ้าอาวาสวัดพุทธศรีคีรี อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาแสดงพระธรรมเทศนา

พิธีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์นักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา

   

วันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีการประกอบพิธีรดน้ำหัวครูบาอาจารย์นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา ณ วัดปากทางเจริญ อำเภอดอยห่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของพระครูอภิวัฒนวิกรม(บรรยง   อภิวัฑฒโณ) เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์-สามเณรที่มาจัดรายการวิทยุแล้วกระจายเสียงไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers